• info@Tabaservice.com
  • تماس با ما: 75041000 (21) 98+
  • تهران – بلوار میرداماد – خیابان تبریزیان – کوچه نامی – پلاک ۲

توربین های گاز نیروگاهی

دراین نوع توربین ها نیز فرایندتولیدیرق مبتنی بر همان فلسفه ایجاد گشتاور برروی روتورتوربین ناشی از تراکم هوا، ایجاد احتراق در محفظه احتراق، استفاده ازانرژی وآنتالپی موجود درمحصولات احتراق می باشد.

دراین نوع توربین ها نیز هم المان های اصلی تشکیل دهنده سیستم،عبارتند از: فیلترهوای ورودی ، کمپرسور، محفظه احتراق توربین متشکل از پوسته ها-روتور- پره های ثابت- پره های متحرک- سیل ها، یاتاقان ها،ژنراتور می باشد.

سوخت این نوع توربین ها: گاز یا گازوییل می باشد.

محدوده توان ایجاد شده دراین نوع توربین ها ازتوان های پایین تاقدرت های حدود300مگاوات می باشد.

متوسط راندمان های ایجاد شده تا حدود 25%می باشد که جهت ارتقاء آن ازسیکل های ترکیبی استفاده می شود.