• info@Tabaservice.com
  • تماس با ما: 75041000 (21) 98+
  • تهران – بلوار میرداماد – خیابان تبریزیان – کوچه نامی – پلاک ۲

راهکارهای مهندسی چرخه عمر محصول

مهندسی چرخه عمر (LTE و RI)
این شرکت با استفاده از دانش و تجربه متخصصان داخلی و همچنین دانش و تکنولوژی بروز همکاران اروپایی، و با استفاده از توانمندی های آزمایشگاه های مجهز داخلی، امکان ارائه خدمات مهندسی چرخه عمر، شامل عمر باقیمانده قطعات نیروگاهی، ارزیابی ریسک، عارضه یابی حوادث نیروگاهی، نظارت و مهندسی انجام LTE و RI توربین های گازی را به کارفرمایان محترم دارد.
تاریخچه کارکرد و گزارشات بهره برداری، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه انجام محاسبات FEM و بررسی طراحی ها صورت می گیرد. بررسی متریال شامل انجام تست های NDT و DT انجام می پذیرد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، ارزیابی شرایط و ارائه گزارش معتبر برای عمر باقیمانده تجهیز، ریسک های عملکردی، قطعات بحرانی به تخریب و زمان های بهینه برای اورهال و تعمیرات اساسی برای کاهش و بهینه کردن هزینه ها به کارفرمایان انجام می شود.

پروژه های این دسته

  • نظارت بر انجام عملیات LTE در 2 واحد توربین گازی نیروگاه دماوند