فصلنامه پیام تولید برق شماره 25 و 26

فصلنامه پیام تولید برق شماره 25 و 26
بیانیه پایانی ششمین همایش ساخت داخل و تجهیزات و قطعات نیروگاهی
ما شركت كنندگان در اين همايش ضمن تشكر از برگزار كنندگان پيشنهادات مشروحه زير را از سازمانهاي حاكميتي ذيربط بويژه شركت مادر تخصصي برق حرارتی را خواستاريم.
1- برگزاري مستمر ساليانه همايش.
2- تاسيس صندوق تعامل سازندگان تجهيزات نيروگاهی با حمايت صندوق تعاون نوآوری و شكوفائی.
3- تهيه نقشه راه و برنامه هاي فراگير كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت ساخت داخل تجهيزات نيروگاهی.
4- ارزيابي و رتبه بندي سازندگان و تامين كنندگان كالا و خدمات توسط اصنا و اعلام در همايش هاي آتی.
5- بروز نگهداشتن سايت localcontent.ir و تعامل مستمر و دائمي با اعضاء انجمن.
6-تهيه شناسنامه تمامی قطعات ساخته شده نيروگاهها و بارگذاری در پرتال مربوطه.
7-اعلام نيازهاي فناورانه نيروگاهها در كنار اعلام توانمنديهای بالقوه آنها.
8- اطلاع رسانی برگزاري مناقصات ساخت داخل در سايت اصنا.
9-انتخاب نيروگاه و دانشگاه معين و دبيرخانه اجرائی همايش هفتم توسط اصنا.
10- انتخاب برترين هاي مقالات، كارگاههاي آموزشی و نشست هاي تخصصی و تقدير از آنان.
11-پيش بينی برگزاري نمايشگاه جانبي همايش بصورت مجازی.
12-درج مقالات برتر در مجله پيام توليد برق.
13-مشاركت بيشتر متخصصين نيروگاهی در كارگروه ساخت داخل اصنا.

- آخرین رویداد ها

سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

بیشتر

دعوتنامه شرکت در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

بیشتر

برگزاری دوره ایمنی و آتشنشانی

بیشتر

Merry Christmas and Happy New Year

بیشتر

یلدای 1400

بیشتر

هفتمین سالگرد تاسیس شرکت تابا

بیشتر

برگزاری کارگروه تخصصی کیفیت و استاندارد

بیشتر

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی هریس با موفقیت سنکرون شد

بیشتر

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و خدمات تابا از نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

بیشتر

نیروگاه هریس واکسینه شد

بیشتر