اجرای ده واحد+دو واحد بازتوانی سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای ده واحد+دو واحد بازتوانی سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند تولید نیروی برق دماوند 200

پروژه خنک کاری نیروگاه دماوند که به عنوان بزرگترین پروژه خنک کاری تبخیری انجام شده درسطح جهان به شمار می رود، توانسته است در ایام پیک شبکه در فصل گرم سال، نزدیک به 200 مگاوات به توان تولیدی آن اضافه نماید. این مقدار با احتساب بازتوانی صورت گرفته روی دو واحد خنک کاری تبخیری که پیش از این احداث شده اند، از این مقدار نیز فراترمی رود. با توجه به ضرورت تامین به موقع آب مورد نیاز سیستم یک مخزن آب پاک با ظرفیت 1000 مترمکعب نیز احداث شده است.

- آخرین پروژه ها

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه مشهد

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه شیروان

بیشتر

مهندسی معکوس و ساخت یک ست پره ثابت و متحرک ردیف اول تا چهارم توربین گاز نیروگاه شیراز

بیشتر

تامین راپچر دیسک واحد بخار

بیشتر

ارتقای سامانه پالس جت و تامین قطعات نیروگاه دماوند

بیشتر

تأمین پره‏ های داغ توربین GE-Fr9 گازی فولاد مبارکه

بیشتر