اجرای ده واحد+دو واحد بازتوانی سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای ده واحد+دو واحد بازتوانی سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند تولید نیروی برق دماوند 200

پروژه خنک کاری نیروگاه دماوند که به عنوان بزرگترین پروژه خنک کاری تبخیری انجام شده درسطح جهان به شمار می رود، توانسته است در ایام پیک شبکه در فصل گرم سال، نزدیک به 200 مگاوات به توان تولیدی آن اضافه نماید. این مقدار با احتساب بازتوانی صورت گرفته روی دو واحد خنک کاری تبخیری که پیش از این احداث شده اند، از این مقدار نیز فراترمی رود. با توجه به ضرورت تامین به موقع آب مورد نیاز سیستم یک مخزن آب پاک با ظرفیت 1000 مترمکعب نیز احداث شده است.

- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر