اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای دو واحد سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان شرکت ساخت و بهره برداری سبا نوین 40

 

پروژه احداث سامانه خنک کاری مدیای مرطوب نیروگاه کاشان جزو سریعترین پروژه های انجام شده در این حوزه می باشد.  این سامانه در مدتی کمتر از دو ماه از آغاز پروژه، توانست در مدار قرار گیرد. این سامانه ظرفیت تولیدی نیروگاه را در فصول گرم سال، نزدیک به 40 مگاوات افزایش می دهد. مجموعه تصفیه خانه اسمز معکوس و مخزن آب پاک با ظرفیت 500 مترمکعب نیز با توجه به نیاز سامانه در کنار آن احداث گردیده است.

 

صابر علیلو_ مدیر سایت

 

- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر