اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه گازی مشهد

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
 اجرای دو واحد سامانه خنک کاری   BBC GT13D   نیروگاه گازی مشهد   مدیریت تولید برق مشهد  20

 

واحدهای خنک کاری احداث شده در نیروگاه مشهد از نوع بی‌بی‌سی بوده و این پروژه توانست در مجموع در حدود 20 مگاوات به مقدار تولید توان در فصول گرم سال بیفزاید. یک مخزن آب پاک با ظرفیت 160 مترمکعب نیز بدین منظور در محل نیروگاه ساخته و نصب شد.

 

- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر