اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه گازی مشهد

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
 اجرای دو واحد سامانه خنک کاری   BBC GT13D   نیروگاه گازی مشهد   مدیریت تولید برق مشهد  20

 

واحدهای خنک کاری احداث شده در نیروگاه مشهد از نوع بی‌بی‌سی بوده و این پروژه توانست در مجموع در حدود 20 مگاوات به مقدار تولید توان در فصول گرم سال بیفزاید. یک مخزن آب پاک با ظرفیت 160 مترمکعب نیز بدین منظور در محل نیروگاه ساخته و نصب شد.

 

- آخرین پروژه ها

دمپر رینگ توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

 پره متحرک ردیف اول توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف اول توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف 9 توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر