مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

 

موضوع قرارداد کارفرما
 مهندسی و تامین 16 قلم به تعداد 142 عدد پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌  شرکت فجر انرژی خلیج فارس
 

"در این پروژه کلیه ردیف پره‌های ناحیه داغ توربین شامل چهار ردیف متحرک و چهار ردیف ثابت ساخته خواهد شد. سیستم کانال‌های خنک‌کاری پره‌های متحرک و ثابت ردیف اول و دوم، از جمله پیچیده‌ترین طراحی‌ها در صنعت توربین گاز می‌باشد و ساخت این قطعات برای اولین بار توسط یک سازنده Non-OEM افتخار بزرگی برای شرکت تابا و ایران در سطوح جهانی خواهد بود."

 

 
 

- آخرین پروژه ها

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

بهره برداری و نگهداری (O&M) نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر