- عضویت در باشگاه مشتریان شرکت تابا

در راستای توسعه خدمات و به منظور ایجاد ارتباط صمیمی و پویا و ارتقاء سطح رضایتمندی شما، باشگاه مشتریان شرکت دانش بنیان مهندسی و خدمات تابا آغاز به کار نموده است.
امید است با راه اندازی این باشگاه بتوانیم گام ­های بلندی در راستای افزایش سطح رضایت شما برداریم.