سیستم های کنترل و ابزار دقیق

مهندسی و خدمات ارتقاء سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق واحدهای نیروگاهی‌ و صنعتی

با نگاه و رویکرد  بالا و در راستای پایداری شبکه برق و کاهش هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری با تکیه بر سوابق تخصصی و حرفه ای در زمینه رفع مشکلات سیستم های کنترلی  نیروگاه ها و توانمندی نیروی انسانی دانش محور خود مجموعه ای از خدمات مهندسی در حوزهIOT و مدرن سازی و هوشمند سازی سیستم های کنترلی  را فراخور نیازهای واقعی صنایع نیروگاهی نقت و گاز و…، با هدف پایش، پایداری  و بهبود  راندمان واحدهای صنعتی و نیروگاهی مدون و برنامه ریزی با محوریت فعالیتهای زیر صورت گرفته است.

  • ارائه خدمات هوشمند سازی و بهینه سازی سیستم های کنترل واحدهای گازی
  • ارائه خدمات هوشمند سازی و بهینه سازی سیستم های کنترل واحدهای سیکل ترکیبی
  • ارائه خدمات هوشمند سازی و بهینه سازی سیستم های کنترل واحدهای حرارتی
  • ارائه خدمات مهندسی و تامین در حوزه خدمات پس از فروش و بهینه سازی و ارائه خدمات متنوع

 

پروژه های این سرویس