فیلم مصاحبه جناب آقای مهندس نیکبخت و جناب آقای مهندس ذبیح زاده

فیلم مصاحبه جناب آقای مهندس نیکبخت دبیر همایش ساخت داخل و مدیر عامل شرکت مهندسی و خدمات تابا و جناب آقای مهندس ذبیح زاده مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو شرکت توانیر
 

- آخرین رویداد ها

سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

بیشتر

دعوتنامه شرکت در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی

بیشتر

برگزاری دوره ایمنی و آتشنشانی

بیشتر

Merry Christmas and Happy New Year

بیشتر

یلدای 1400

بیشتر

هفتمین سالگرد تاسیس شرکت تابا

بیشتر

برگزاری کارگروه تخصصی کیفیت و استاندارد

بیشتر

واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی هریس با موفقیت سنکرون شد

بیشتر

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی و خدمات تابا از نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

بیشتر

نیروگاه هریس واکسینه شد

بیشتر