سامانه ‏های تصفیه و مخازن ذخیره آب

سامانه‌‏های تصفیه، بهینه‌سازی، بازیافت و ذخیره‌سازی آب و انرژی

این خدمات شامل طراحی، ارزیابی و امکان‏سنجی، تأمین، نصب و بهره‏برداری از  سامانه‏های خورشیدی، بادی، آبی، تصفیه آب و بازیافت انرژی ‏اتلافی از سامانه‏ های مختلف است:

  • طراحی، ساخت و اجرای کامل تصفیه‌خانه‌های آب نرم و دمین
  • طراحی، ساخت و اجرای مخازن رو زمینی و دفنی نگهداری آب خام و پاک از انواع بتنی و یا پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)
  • طراحی و راه‏ اندازی سامانه‏ های WHRشامل ORC,SRC, S-ORC & HRSG
  • طراحی و راه ‏اندازی سامانه‏ های خورشیدی و بادی شامل Hybrid street lights, Solar water heater, Hybrid bus station
  • طراحی و راه ‏اندازی توربین‏ های هوشمند آبی شامل Smart free stream, Smart monofloat
  • طراحی و اجرای سامانه ‏های Sundrop
  • طراحی و اجرای سامانه ‏های هیبریدی
  • قابلیت طراحی و ساخت Eco city

 

پروژه های این سرویس

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه مشهد

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه شیروان

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن بتنی آب خام نیروگاه شاهرود

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر