سامانه های خنک کاری

طراحی ساخت و اجرای سامانه های خنک کاری هوای ورودی توربین های گازی

خنک‌کاری هوای ورودی به واحدهای توربین گازی از جمله راهکاری‌های کارآمد و کم هزینه برای بازیابی توان از دست رفته این واحدها در ایام و فصول گرم سال است.

این روش‌ها بطور کلی در دو دسته ذیل تقسیم بندی می شوند.

  • روش‌های خنک‌کاری تبخیری (شامل مدیای مرطوب، مه‌پاشی، تراکم مرطوب و …) و
  • روش‌های خنک‌کاری تبریدی (تبرید تراکمی، تبرید جذبی، ذخیره‌ساز انرژی حرارتی و …)

طراحی، توسعه، تأمین قطعات، ساخت و اجرای سامانه‌های خنک‌کاری هوای ورودی از فعالیت‌های اصلی شرکت دانش‌بنیان مهندسی و خدمات تابا است.

تاکنون بیش از 28 واحد گازی در کشور توسط متخصصان این شرکت مجهز به سامانه های خنک کاری مدیا شده اند. این پروژه ها افزایش توان بیش از 465 مگاوات را برای ناوگان صنعت برق کشور به ارمغان آورده است.

  • طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و اجرای سامانه های مدیای مرطوب
  • مهندسی , تامین و اجرای سامانه های مه پاش و تراکم مرطوب
  • مهندسی تامین و اجرای سامانه های تبریدی تراکمی با ذخیره ساز انرژی حرارتی
  • بهسازی و ارتقا عملکرد سامانه‏ های خنک ‏کاری تجهیزات نیروگاهی و صنعتی

 

 

 

خنک کننده

 

 

پروژه های این سرویس

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

اجرای یک واحد سامانه خنک کاری نیروگاه طرشت

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه شاهرود

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه گازی مشهد

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

بیشتر

اجرای ده واحد+دو واحد بازتوانی سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه کازرون

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر