اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای شش واحد سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر تولید نیروی برق جنوب غرب صبا 100

با تلاش جهادی شرکت دانش بنیان مهندسی و خدمات تابا و با حمایت شرکت تولید نیروی برق جنوب غرب صبا، افزایش120 مگاواتی در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر با اجرای موفق پروژه سامانه خنک کاری هوای ورودی توربین های گازی به روش مدیا محقق شد. در این نیروگاه در هر واحد گازی با اجرای سامانه مدیا 20 مگاوات به توان تولیدی پایه اضافه شد که با توجه به دارا بودن 6 واحد گازی در مجموع 120 مگاوات به ظرفیت شبکه برق سراسری در شرایط پیک مصرف و کمبود برق در کشور افزوده شد. بر اساس آخرین آمار وزارت نیرو، مصرف سرانه برق به ازای هر مشترک خانگی در سال به طور متوسط حدود 3083 کیلووات ساعت بوده است که حدود 5/8 کیلووات ساعت در روز برای مشترک خواهد شد. با اجرای موفق این پروژه توسط شرکت تابا و با احتساب 10 ساعت کارکرد هر کولر در روز مقدار 1200مگاوات ساعت توسط این شرکت تامین خواهد شد که این میزان معادل مصرف برق روزانه 140000 مشترک خانگی می باشد. شایان ذکر است "نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر" در خرمشهر، منطقه آزاد اروند در کیلومتر ۸ جاده قدیم خرمشهر- اهواز، در سال1389 تأسیس شده است. این نیروگاه یکی از نیروگاه‌های ایران از نوع سیکل ترکیبی با ظرفیت تولید ۱۴۵۲ مگاوات است که شامل ۶ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی و ۳ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی (جمعاً ۳ بلوک سیکل ترکیبی) به روش B.O.O در زمینی به مساحت ۱۳۰ هکتار قرار دارد.  

- آخرین پروژه ها

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

بهره برداری و نگهداری (O&M) نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر