مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی به‌عنوان تعهد در کاهش اثرات منفی ناشی از اقدامات سازمان بر ذینفعان (مشتریان، کارمندان، سرمایه‌گذاران و...) و افزایش سود بلندمدت ناشی از تأثیری که بر جامعه می‌گذارد تعریف می‌شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به‌عنوان تعهد یک فرد یا سازمان نسبت به قالب جامعه درک می‌شود که مردم را نیز مانند محیط فیزیکی در برمی‌گیرد زمانی که پیامدهای انجام فعالیت‌های آن‌ها تنها خودشان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.ایده اصلی CSR این است که شرکت‌ها متعهد به فعالیت در جهت رفع نیازهای آرای وسیعی از ذینفعان هستند. به بیان رسمی‌تر CSR مجموعه‌ای از فعالیت‌های مدیریت است که نسبت به ماکسیمم کردن اثر مثبت عملیات شرکت بر جامعه اطمینان بخشی می‌کند و یا عملیات به‌نحوی‌که قوانین، اخلاقیات، تجارت و انتظارات عمومی جامعه از کسب‌وکار برآورده شود و یا به بیش از آن دست‌یافت
شرکت تابا نسبت به آثار اقدامات خود در زمینه فرهنگ، جامعه و محیط زیست، خود را مسئول می داند و به اصول و ارزش ها در حیطه وظایف خود پایبند می باشد. در همین راستا مسئولیت های اجتماعی را تحت رویکردی بهتر در کسب و کار همواره درنظر دارد و سیاست های کلان خود را در این چهارچوب قرار داده است. شرکت تابا در قبال اصول اساسی پاسخگویی، رفتار اخلاقی، احترام به مشتریان، رعایت حقوق و قوانین و شفافیت در کار، خود را مسئول می داند. مسئولیت اجتماعی شرکت تابا حوزه های سازمانی، دسترسی پذیری، محیط زیست، جامعه و مشتریان را در بر می گیرد.

حوزه‌های مسئوليت اجتماعی

  • سازمانسازمان
  • محیط زیستمحیط زیست
  • جامعهجامعه
  • مشتریانمشتریان

اقدامات شرکت تابا در راستای مسئولیت اجتماعی

صندوق خیریه همیاری کارکنان گروه تانا انرژی
صندوق خیریه "همیاری کارکنان گروه تانا انرژی " به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام و اتحاد در انجام وظایف و مسئولیت های اجتماعی و خیرخواهانه و کمک رسانی به مناطق محرومی که ترجیحا پروژه های گروه تانا انرژی در آن مناطق در حال اجرا است، با مشارکت همکاران و گروه تانا انرژی در سال 1397 تاسیس گردیده است. اهداف "گروه همیاری" جمع آوری منابع مالی به صورت هدفمند، احداث، تجهیز و بازسازی مدارس و درمانگاه ها و کمک به دانش آموزان محروم و مستعد مناطق محروم ایران میباشد. منابع مالی گروه همیاری از محل کسر از حقوق همکاران(داوطلبانه)، درآمد های حاصل از هر فراخوان و کمک مالی از طرف شرکت تامین میگردد. گروه همیاری از زمان تاسیس تاکنون، کمک های جمع آوری شده را برای مناطق مختلف کشور از جمله استان های: کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، لرستان و همچنین کشور سری لانکا ارسال نموده است.
از دیگر فعالیت های شرکت مهندسی و خدمات تابا، حمایت از چاپ کتاب جنگل بارانی در سال 1397 بوده است.