اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه شاهرود

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای دو واحد سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه شاهرود برق منطقه ای سمنان 30

 

پروژه خنک کاری نیروگاه شاهرود برای دو واحد آنسالدوی آن انجام شد. در این پروژه با توجه به نیاز سامانه و درخواست کارفرما مخزن دفنی بتنی با ظرفیت 3000 مترمکعب برای جمع آوری آب خام احداث شد. علاوه بر این یک واحد تصفیه خانه اسمز معکوس و یک مخزن آب پاک با ظرفیت 500 مترمکعب نیز ساخته شد.

- آخرین پروژه ها

دمپر رینگ توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

 پره متحرک ردیف اول توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف اول توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف 9 توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر