اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه شاهرود

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای دو واحد سامانه خنک کاری V94.2 نیروگاه شاهرود برق منطقه ای سمنان 30

 

پروژه خنک کاری نیروگاه شاهرود برای دو واحد آنسالدوی آن انجام شد. در این پروژه با توجه به نیاز سامانه و درخواست کارفرما مخزن دفنی بتنی با ظرفیت 3000 مترمکعب برای جمع آوری آب خام احداث شد. علاوه بر این یک واحد تصفیه خانه اسمز معکوس و یک مخزن آب پاک با ظرفیت 500 مترمکعب نیز ساخته شد.

- آخرین پروژه ها

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه مشهد

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه شیروان

بیشتر

مهندسی معکوس و ساخت یک ست پره ثابت و متحرک ردیف اول تا چهارم توربین گاز نیروگاه شیراز

بیشتر

تامین راپچر دیسک واحد بخار

بیشتر

ارتقای سامانه پالس جت و تامین قطعات نیروگاه دماوند

بیشتر

تأمین پره‏ های داغ توربین GE-Fr9 گازی فولاد مبارکه

بیشتر