بازتوانی و مهندسی معکوس رینگ و پره هایLP توربین بخار نیروگاه لوشان

نام پروژه  نوع توربین  محل پروژه کارفرما
بازتوانی و مهندسی معکوس رینگ و پره هایLP توربین بخار نیروگاه لوشان Siemens نیروگاه شهید بهشتی لوشان تولید نیروی برق لوشان
 

 ردیف  شرح Material  فرایند ساخت 
1  شرود ردیف 7 و 8 توربین بخار لوشان 

SS410

(X20Cr13)
 machining

 

- آخرین پروژه ها

دمپر رینگ توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

 پره متحرک ردیف اول توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف اول توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف 9 توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر