اجرای یک واحد سامانه خنک کاری نیروگاه طرشت

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای یک واحد سامانه خنک کاری   H-25   نیروگاه طرشت   تولید نیرو برق تهران   3

 

واحد گازی نیروگاه طرشت از نوع هیتاچی بوده و احداث سامانه خنک کاری توانسته است تا نزدیک به 3 مگاوات، مقدار توان تولیدی آن را در فصول گرم سال افزایش دهد. از نکات مورد توجه این پروژه می توان به طراحی، ساخت و اجرای کامل آن در مدت زمان محدود اشاره کرد که تماما توسط متخصصان داخلی انجام شده و تمامی مراحل ساخت آن در کارگاه های داخلی انجام شده است.

- آخرین پروژه ها

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

بهره برداری و نگهداری (O&M) نیروگاه سیکل ترکیبی هریس

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر