ساخت و تامین پره­ های توربین بخار نیروگاه بخاری رامین اهواز

 

موضوع قرارداد

کارفرما

نوع توربین

ساخت و تامین پره ­های توربین بخار

مدیریت تولید برق رامین

K-315-240-1 LMZ


شرح

تعداد

Material

فرایند ساخت


پره متحرک ردیف 30 توربین بخار نیروگاه رامین

132

X20Cr13

Machining


پره متحرک ردیف 31 توربین بخار نیروگاه رامین

130

X20Cr13

Machining

پره متحرک ردیف 35 توربین بخار نیروگاه رامین

132

X20Cr13

Machining


پره متحرک ردیف 36 توربین بخار نیروگاه رامین

130

X20Cr13

Machining


- آخرین پروژه ها

مهندسی معکوس و ساخت پره FD-Fan بویلر توربین بخار

بیشتر

چرخ کورتیس توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

اجرای دو واحد سامانه خنک کاری نیروگاه مهتاب کویر زرند کرمان

بیشتر

مهندسی و تامین کمپرسور و ملحقات مربوطه هیدروژن Recycle واحد نفتا

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت بلیدرینگ توربین آسک نیروگاه ری

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بیشتر

اجرای چهار واحد سامانه خنک کاری نیروگاه ایسین

بیشتر

اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه خرمشهر

بیشتر

مهندسی، تدوین دانش و ساخت پوسته، رینگ و پره های ردیف 1-6 LP و 16-32 IP توربین بخار Siemens نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر