ساخت و تامین پره­ های توربین بخار نیروگاه بخاری رامین اهواز

 

موضوع قرارداد

کارفرما

نوع توربین

ساخت و تامین پره ­های توربین بخار

مدیریت تولید برق رامین

K-315-240-1 LMZ


شرح

تعداد

Material

فرایند ساخت


پره متحرک ردیف 30 توربین بخار نیروگاه رامین

132

X20Cr13

Machining


پره متحرک ردیف 31 توربین بخار نیروگاه رامین

130

X20Cr13

Machining

پره متحرک ردیف 35 توربین بخار نیروگاه رامین

132

X20Cr13

Machining


پره متحرک ردیف 36 توربین بخار نیروگاه رامین

130

X20Cr13

Machining


- آخرین پروژه ها

دمپر رینگ توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

 پره متحرک ردیف اول توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف اول توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف 9 توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر