اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای شش واحد سامانه خنک کاری V94.2  نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان  90

 

پروژه خنک کاری برای چهار واحد آنسالدو در نیروگاه شیروان، اولین پروژه خنک کاری تبخیری شرکت تابا می باشد که پس از احداث آن و با توجه به رضایت کارفرما، دو واحد دیگر نیروگاه نیز توسط شرکت تابا به این سامانه مجهز گردید. مخزن آب پاکی به ظرفیت 500 مترمکعب و یک واحد تصفیه خانه اسمز معکوس نیز بدین منظور احداث گردید.

- آخرین پروژه ها

دمپر رینگ توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین بخار BBC نیروگاه نکا

بیشتر

پره متحرک ردیف چهارم توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

 پره متحرک ردیف اول توربین کرافت لوشان V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف اول توربین واحد کرافت V93.1

بیشتر

پره ثابت ردیف 9 توربین بخار نیروگاه لوشان

بیشتر

مهندسی و تامین 8 ردیف پره های ثابت و متحرک توربین گازی ALSTOM طرح MXL‌

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر