اجرای شش واحد سامانه خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

 

 

نام پروژه نوع توربین محل پروژه کارفرما افزایش توان مگاوات
اجرای شش واحد سامانه خنک کاری V94.2  نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان  90

 

پروژه خنک کاری برای چهار واحد آنسالدو در نیروگاه شیروان، اولین پروژه خنک کاری تبخیری شرکت تابا می باشد که پس از احداث آن و با توجه به رضایت کارفرما، دو واحد دیگر نیروگاه نیز توسط شرکت تابا به این سامانه مجهز گردید. مخزن آب پاکی به ظرفیت 500 مترمکعب و یک واحد تصفیه خانه اسمز معکوس نیز بدین منظور احداث گردید.

- آخرین پروژه ها

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود

بیشتر

مهندسی و تأمین و اجرای سامانه تصفیه آب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

بیشتر

 طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه مشهد

بیشتر

طراحی، مهندسی و اجرای مخزن آب پاک نیروگاه شیروان

بیشتر

مهندسی معکوس و ساخت یک ست پره ثابت و متحرک ردیف اول تا چهارم توربین گاز نیروگاه شیراز

بیشتر

تامین راپچر دیسک واحد بخار

بیشتر

ارتقای سامانه پالس جت و تامین قطعات نیروگاه دماوند

بیشتر

تأمین پره‏ های داغ توربین GE-Fr9 گازی فولاد مبارکه

بیشتر